paris

מתחם פריז נתיבות

gv

בית משפחת גווילי בקיסריה

twito

בית משפחת טויטו במושב בית הגדי

almasi

בית אלמסי בנתיבות

itzhaki

בית יצחקי במושב גבעולים

shriki

בית משפחת שריקי